Hälsostudie angående hälsofärsäkring och hälsa

OECD-studien om privat sjukförsäkring, en del av OECD: s hälsoprojekt, slutfördes 2001-2004. Arbetet genomfördes gemensamt av enheten för hälso- och sjukvårdspolitik vid direktoratet för sysselsättning. Arbetsmarknad och socialfrågor och försäkringsutskottet för Direktoratet för skatte- och finansfrågor. Slutrapporten, privat sjukförsäkring i OECD-länderna, släpptes i november 2004.

Mål och nyckelpolitiska frågor

Studien bedömer den roll som privat sjukförsäkring (PHI) spelar i OECD-medlemsländerna. Huvudsyftet med studien var:
Att identifiera politiska problem som uppstår genom den interna beroendet av den privata sjukförsäkringen med system för folkhälsovård.
Att bedöma blandade modeller av privat / folkhälsoskydd mot hälsopolitiska mål.
Att bedöma effekterna av statlig reglering på hälsosystemets prestanda
Att analysera utmaningar och fördelar relaterade till privat sjukförsäkring i olika försäkringsblandningar. Och förutsättningar för utveckling av en effektiv och rättvis sjukförsäkringsmarknad.

De viktigaste politiska frågorna har tagit med:

Vad påverkar PHI-marknaderna och olika försäkringsblandningar på eget kapital i hälsosystemet?
Vilka risker och möjligheter utgör PHI för att kosta trycket på hälsosystemen?
Hur förbättrar PHI hälsorelateras responsivitet?

Vilka regleringsmekanismer och ekonomiska incitament kan leverera eget kapital, effektivitet och lyhördhet från olika försäkringsblandningar och PHI-marknader?
Projektkomponenter
Den privata sjukförsäkringens roll kan variera avsevärt mellan OECD-länderna på grund av de historiska. Politiska och marknadsfaktorer som har påverkat utvecklingen av hälsosystemen. För att samla information och data om PHI har studien:
Utvecklat ett förslag till en taxonomy för sjukförsäkring av privata sjukförsäkringssystem i OECD-länder. Som har fastställt en ram för insamling av uppgifter om olika typer av sjukförsäkringssystem.

Utvecklade två undersökningsinstrument: a) På statistik som samlade data om privata sjukförsäkringsmarknader, såsom premier, fordringar, befolkningsskydd och andel av totala hälsoutgifter. b) Regler, som samlade in detaljerad information om statliga insatser mot PHI.
Samlat en omfattande litteratur.

Landstudier har också genomförts på selektiva OECD-länder där PHI har en framträdande roll när det gäller hälsopolitik och hälsofinansiering. Undersökta länder har inkluderat Australien, Irland och Nederländerna. Analyser av PHI i Frankrike och av den potentiella rollen för PHI i Slovakien har också genomförts. Fallstudier har släppts ut som hälsoarbete.

Lämna ett svar

Scroll to top